Tradiční průvod večerní Porubou se konal ve čtvrtek 7. listopadu. Strašidelné masky, rozsvícené lampiony i očička žáků prvního stupně a jejich rodičů zpestřily tento podvečer. Cestou děti potkaly tajemná strašidla v podání žáků ze 6.A., na nádvoří školy se pak všichni zahřáli u velkého táboráku a sladkého čaje.

Počasí nám přálo, a tak jsme společně strávili pěkný podvečer.

Děkujeme všem pedagogům i starším spolužákům, kteří se na této akci podíleli.

M. Dostálová

 

Foto zde