nabídka zde
 
Oznámení o provozu víceúčelového hřiště zde

 

Výsledek výběrového řízení.

 
6. turnus: 18.04. - 29.04.2016 - informace
1. Hotel Jelenovská, Valašské Klobouky, www.jelenovska.cz.
2. ozdravný pobyt 2.A, 2.B, 2.C, informace pro rodiče zde
3. třídní učitelce odevzdat co nejdříve:
    - písemný souhlas rodičů,
    - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
4. v den odjezdu odevzdat třídní učitelce před nástupem do autobusu:
    - potvrzení o bezinfekčnosti (s datem max. 1 den starým),
    - průkaz zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie),
    - léky, které žák pravidelně užívá (v uzavřeném obalu se jmenovkou),
5. odjezd od školy 18.04.2016 v 8.40 h, sraz před školou v 8.20 h (bude ještě upřesněno).

5. turnus: 25.01. - 05.02.2016 - informace
1. Hotel Jelenovská, Valašské Klobouky, www.jelenovska.cz.
2. ozdravný pobyt 4.A, 4.B, 4.C, informace pro rodiče zde
3. třídní učitelce odevzdat co nejdříve:
    - písemný souhlas rodičů,
    - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
4. v den odjezdu odevzdat třídní učitelce před nástupem do autobusu:
    - potvrzení o bezinfekčnosti (s datem max. 1 den starým),
    - průkaz zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie),
    - léky, které žák pravidelně užívá (v uzavřeném obalu se jmenovkou),
5. odjezd od školy 25.01.2016 v 8.40 h, sraz před školou v 8.20 h.


4. turnus: 30.11. - 11.12.2015 - informace
1. Penzion Rejvíz, Rejvíz 29, 793 76 Zlaté Hory, www.rejviz.com, www.utetrivka.cz
2. ozdravný pobyt 3.A, 3.B zde
3. doporučený seznam věcí zde
4. třídní učitelce odevzdat co nejdříve:
    - písemný souhlas rodičů,
    - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
5. v den odjezdu odevzdat třídní učitelce před nástupem do autobusu:
    - potvrzení o bezinfekčnosti (s datem max. 1 den starým),
    - průkaz zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie),
    - léky, které žák pravidelně užívá (v uzavřeném obalu se jmenovkou).
6. 3.A bude ubytována "NAD OKÁLY", 3.B bude ubytována "U TETŘÍVKA"


3. turnus: 02.11. - 13.11.2015 - informace
1. Penzion Rejvíz, Rejvíz 29, 793 76 Zlaté Hory, www.rejviz.com, www.utetrivka.cz
2. ozdravný pobyt 5.A, 5.B zde
3. doporučený seznam věcí zde
4. třídní učitelce odevzdat co nejdříve:
    - písemný souhlas rodičů,
    - potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
5. v den odjezdu odevzdat třídní učitelce před nástupem do autobusu:
    - potvrzení o bezinfekčnosti (s datem max. 1 den starým),
    - průkaz zdravotní pojišťovny (stačí fotokopie),
    - léky, které žák pravidelně užívá (v uzavřeném obalu se jmenovkou).
 
V sobotu 3.10.2015 jsme si všichni připomněli 50 let od otevření naší školy. Při této příležitosti si žáci pro účastníky vzpomínkové akce připravili krátké kulturní vystoupení. Zavzpomínalo se na mnohé události z uplynulých pěti desetiletí. Pásmo písniček, básniček a tanců bylo doplněno dobovými fotografiemi, průvodním slovem a tóny saxofonu v podání našeho bývalého žáka Vojty Kryštofa. Na společném setkání jsme přivítali bývalou paní ředitelku paní Danu Kaniovou, zástupce z obce Petra Zábojníka a ing. Hanu Dinkovovou.
Poté si měli návštěvníci možnost projít a prohlédnout prostory školy v rámci Dne otevřených dveří, podívat se, jak v současné době škola vypadá, jak se změnila od dob, kdy na ni jako žáci chodili, nebo jako pedagogové působili.
V některých odborných učebnách byly pro přítomné připraveny workshopy, jinde si mohly děti sportovně zasoutěžit.          K dispozici byla také nová školní knihovna nebo počítačové učebny. Spousta dobových fotografií byla připravena k prohlédnutí na panelech ve výstavní síni. Mimo jiné se nám také podařilo získat kontakty na bývalé absolventy naší školy, kteří v současnosti dosáhli vynikajících pracovních úspěchů. Poklidné posezení v kavárničce dalo zavzpomínat na uplynulý čas hlavně těm starším.Wink
Myslíme si, že vzpomínkové odpoledne pohladilo duši nejednomu přítomnému. Všem, kteří se na akci
podíleli děkujeme a už nyní se těšíme na další setkání...(100. výročí založení školy)  
                                                                                                                      
Foto zde