Vážení rodiče,

v rámci odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči žáků ZŠ se ve čtvrtek 3. května od 16:00 hod. v přírodovědné učebně na 2. stupni ZŠ koná přednáška s názvem "Jak se efektivně učit". Přednášet bude psycholog PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

Svou účast prosím potvrďte mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Počet míst je omezen. Těšíme se na vaši účast.
-------------------------------------

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

Klinický psycholog, doktor v oboru klinická psychologie na FFUP v Olomouci, PCA psychoterapeut. Zabývá se diagnostikou a léčbou neurokognitivních poruch, neuropsychologií a projektivními metodami u pacientů celého věkového spektra. Zajímá se o metody zážitkové pedagogiky a její implementaci v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje a psychoterapie. Člen České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody a předseda České společnosti pro neurokognitivní rehabilitaci.
 
V pátek 20. dubna 2018 čtyřčlenný tým ze 4.A reprezentoval naši školu na vyzývací soutěži v anglickém jazyce, kterou už osmým rokem pořádá ZŠ A. Hrdličky. Letos byla silná konkurence a v kategorii ZŠ s běžnou výukou anglického jazyka soutěžilo osm škol.
Eliška Rosová, Julie Střižíková, Maxmilián Škvrna a Tadeáš Polach pracovali jako skvělý tým,11 úkolů splnili hravě a porazili všechny své soupeře.
Gratulujeme k výbornému 1.místu a děkujeme za kvalitní reprezentaci naší školy.
Foto zde.
 

seznam zde
 
oznámení ředitelského volna zde
 

TECHNIKEM V PRAXI – „KLADKA“

Dne 26. 3. 2018 proběhl během dopoledního vyučování v naší škole projektový den TECHNIKEM V PRAXI. Žáci si vyzkoušeli, jak vyrobit kladku, k čemu slouží, ale také jak využít znalosti o kladce i v různých profesích. Zjistili jsme, že pomocí kladky se zachraňují zvířata, lidé, je součástí různých sportovních náčiní, pomocí ní probíhá těžba nerostných surovin. Proto je také důležité mít dostatečnou slovní zásobu o strojích s kladkou v anglickém jazyce. Podívali jsme se na historii kladky, a ani jsme nezapomněli na bezpečnost při práci s kladkou. Dokázali jsme vyrobit i hračky pro děti – výtahy pro plyšáky.  

Celý den zaznamenali někteří žáci v reportáži doplněnou fotografiemi, ale také vznikla videoreportáž.  Přestože se žáci celý den učili, jejich práce je bavila, což dokazují přiložené fotografie.

Mgr. Michaela Rýparová

 

Pro své budoucí prvňáčky připravuje v dubnu a v květnu 2018 naše škola Kurzy pro předškoláky. 
Více informací zde