Dne 1.11.2019 uspořádali učitelé dějepisu ZŠ K.Pokorného pro žáky 8.tříd exkurzi do Památníku 2.světové války v Hrabyni. Žáci byli interaktivní formou seznámeni s životem v Protektorátu Čechy a Morava. Následovala prohlídka Památníku, při které žáci vyplňovali test. Závěrem proběhlo vyhodnocení. Exkurze vhodně doplňuje učivo a připomíná blížicí se 75.výročí ukončení 2.světové války.

foto zde