Evropské projekty

 

 

Informace zde

Naše škola se zapojila do projektu "Rozvoj klíčových kompetencí žáků základní školy", který bude realizován od 1.9.2017 do 31.8.2019. V rámci tohoto projektu budou aktivity naší školy rozšířeny o doučování žáků, čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. Učitelé budou moci realizovat tandemovou výuku a nadále se vzdělávat. Také budeme realizovat odborné setkávání s rodiči. Tyto a další aktivity povedou k většímu propojení vztahů mezi pedagogy, žáky a rodiči.

Plakát projektu zde


   
Modernizace přírodovědných a technických učeben základních
škol na území MOb Poruba 
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01668 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“. V porubských základních školách tak vzniklo celkem 14 učeben, které byly vybaveny dle potřeb konkrétní školy novým nábytkem, výukovými pomůckami a výpočetní a prezentační technikou. Součástí modernizace učeben byly také nezbytné stavební úpravy.


Na naší škole je vybudována nová učebna fyziky-chemie, která je vybavena moderní technikou a interaktivním zařízením.

Naše škola je zapojena v letech 2011 - 2013 do projektu EU peníze školám. Na základě vybraných šablon a přidělené dotace bude škola vybavena novými pomůckami a výuka mnoha předmětů bude probíhat formou individuálního přístupu v menších skupinkách žáků. Dále budou vytvořeny nové výukové materiály, které budou následně ověřeny ve výuce. Do projektu je zapojena většina pedagogů i žáků naší školy.

Na naší škole jsou k dispozici materiály vytvořené v rámci šablon inovace: Anglický jazyk pro 1. stupeň, Fyzika pro 8. a 9. ročník.

Plakát