Granty a dotace SMO

Na základě výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti Školství na rok 2018 rada města rozhodla usnesením č. 08475/RM1418/118 dne 20.2.2018 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 40 000 Kč. Tyto prostředky škola využije v rámci projektu na materiál a věcné ceny na Rej světýlek, Oxford Illustrator, Ostrava fandí kontinentům a Technikem v praxi. Část poskytnuté dotace bude použita na obnovu a výmalbu výstavní síně školy. Bude pořízem nový koberec, žaluzie a zajištěna nová výmalba. Realizace bude probíhat do 30. 11. 2018.