Evropské projekty

 

 

Informace zde

Naše škola se zapojila do projektu "Rozvoj klíčových kompetencí žáků základní školy", který bude realizován od 1.9.2017 do 31.8.2019. V rámci tohoto projektu budou aktivity naší školy rozšířeny o doučování žáků, čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. Učitelé budou moci realizovat tandemovou výuku a nadále se vzdělávat. Také budeme realizovat odborné setkávání s rodiči. Tyto a další aktivity povedou k většímu propojení vztahů mezi pedagogy, žáky a rodiči.

Plakát projektu zde


   
Modernizace přírodovědných a technických učeben základních
škol na území MOb Poruba 
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01668 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007-2013

Ve dvanácti základních školách, jejichž zřizovatelem je městský obvod Poruba, byl úspěšně zrealizován projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“. V porubských základních školách tak vzniklo celkem 14 učeben, které byly vybaveny dle potřeb konkrétní školy novým nábytkem, výukovými pomůckami a výpočetní a prezentační technikou. Součástí modernizace učeben byly také nezbytné stavební úpravy.


Na naší škole je vybudována nová učebna fyziky-chemie, která je vybavena moderní technikou a interaktivním zařízením.

Naše škola je zapojena v letech 2011 - 2013 do projektu EU peníze školám. Na základě vybraných šablon a přidělené dotace bude škola vybavena novými pomůckami a výuka mnoha předmětů bude probíhat formou individuálního přístupu v menších skupinkách žáků. Dále budou vytvořeny nové výukové materiály, které budou následně ověřeny ve výuce. Do projektu je zapojena většina pedagogů i žáků naší školy.

Na naší škole jsou k dispozici materiály vytvořené v rámci šablon inovace: Anglický jazyk pro 1. stupeň, Fyzika pro 8. a 9. ročník.

Plakát
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.

Více informací zde 

Virtuální prohlídka vybavení porubských základních škol zdeNa naší škole byla nově vybavena počítačová učebna a interaktivní učebna:    
Projekt, realizovaný v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.
Projekt řešil realizaci úspor v mateřských a základních školách, které patří statutárnímu městu Ostrava - městskému obvodu Poruba. V objektech bylo provedeno zateplení, výměna oken a někde i vylepšení regulační soustavy. 
Rekonstrukce budovy v areálu Základní školy, Ostrava-Poruba, K.Pokorného 1382, příspěvkové organizace, která slouží k výuce pracovních a přírodovědných činností zahrnuje výměnu oken, okapů, oplechování střechy a novou omítku. Rekonstrukce byla ukončena a předána zápisem o převzetí díla dne 6.4.2011. Realizace proběhla ve dnech 21.3.2011 až 5.4.2011. Při akci Úspora energie v základních školách Ostravy-Poruby, financované z projektů EU, byla tato budova z nepochopitelných důvodů vyňata. Díky investiční dotaci krajského úřadu a panu hejtmanovi Ing. Jaroslavu Palasovi se nám podařilo tuto budovu rekonstruovat tak, aby v ní nadále mohla probíhat výuka žáků. Tím se celý areál základní školy sjednotil a esteticky ladí s prostředím.

Foto zde