Tvorba našich žáků

Celostátní soutěž zaměřená na rozvoj kreativity dětí, týmové spolupráce a také mezilidských vztahů byla letos podruhé vyhlášena v Praze. Úkolem dětského kolektivu je vyrobit srdce libovolnou technikou a darovat jej někomu, kdo si ho zaslouží. Fotografická dokumentace procesu výroby i předání musí být doplněna textem, z něhož je zřejmé, komu je srdce určeno a proč.

Žáci třídy 4.A se této zajímavé soutěže zúčastnili. Společně vytvořili srdce - knihu pohádek, kterou darovali paní Martě Pomahačové.

Foto zde

Do soutěže se můžete zapojit i vy veřejným hlasováním. Od 20. 12. 2015 až do 31. 3. 2016 budou všechny příspěvky do soutěže

Srdce s láskou darované uveřejněny stránkách www.srdceslaskou.cz. Toto hlasování určí TOP 10 srdcí z pohledu veřejnosti.

Podpořte naši školu a dejte svůj hlas třídě 4.A!  DĚKUJEME!

Ve spolupráci s ÚMOb Ostrava-Poruba se naši žáci podíleli na estetické úpravě veřejného prostoru - tržiště na Nezvalově náměstí v Ostrava-Porubě.

Na přelomu dubna a května 2014 skupina výtvarně nadaných žáků ze 6. A a 9.A ozdobila malbami ovoce a zeleniny zídky na tržišti, kde od jara do podzimu probíhají pravidelně trhy. Zastupitelstvo porubské radnice se rozhodlo upravit toto veřejné prostranství ve spolupráci s naší školou. Děti se svými učitelkami výtrvarné výchovy rozzářily místo, které dlouho působilo šedě a nevesele. Práce na velkoformátových malbách byly určitě přínosným a zajímavým zážitkem pro všechny žáky. Ohlasy trhovců i kolemjdoucích byly velmi pozitivní a svědčí o tom, že se nápad podařilo zrealizovat úspěšně.

Foto zde