Pro rodiče

Od 1.1.2017 byla uzavřena rámcová smlouva na licence Microsoft pro školy zřízené Městským Obvodem Ostrava-Poruba. Tato smlouva má platnost tři roky a po tuto dobu mohou žáci naší školy využívat následující výhody (viz podrobné informace). Přístupový kód je pro zájemce k dispozici ve škole.https://academic.softwareone.com/MCPorubaZaci - na této adrese se můžete zaregistrovat a instalovat licence

Termíny třídních schůzek:

 

18. 09. 2018 v 16.30 h, v 16.00 h ve sborovně školy spolek rodičů

 

06. 11. 2018 v 16.30 h, není spolek rodičů

 

08. 01. 2019 v 16.30 h, není spolek rodičů

 

09. 04. 2019 v 16.30 h, není spolek rodičů

 

04. 06. 2019 v 16.30 h, v 16.00 h ve sborovně školy spolek rodičů

Konzultace pro rodiče: 
Každé první úterý v měsíci, po domluvě, 15.30 h - 16.30 h.

 


Zápis do 1. tříd:

01. 04. 2019, 12.00 h - 17.00 h,

02. 04. 2019, 13.00 h - 17.00 h.

 

 

Den otevřených dveří: 19. 03. 2019, 14.00 h - 18.00 h.

Na sdružení rodičů dne 23.9.2014 požádal zákonný zástupce žáka o odstranění sponek ze školních batohů (viz foto). Upozornil na možnost úrazu při manipulaci se sponami. Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci při preventivních opatřeních, která zvyšují bezpečnost dětí.

 

Školní řád najdete v sekci Ke stažení