Školní jídelna

VÁŽENÍ RODIČE :

 

ODHLÁŠKY STRÁVNÍKŮ SE BUDOU

 

PŘIJÍMAT POUZE DO PONDĚLÍ 24.6.2019.

 

PO TOMTO TERMÍNU NEBUDE JIŽ MOŽNÉ

 

OBĚDY ODHLÁSIT .

 

 

 

Děkuji za pochopení.

 

 

 

 

                                                         Marko Chadzipanajotidis

                                                        vedoucí ŠJ

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

upozorňujeme, že od 1. 1. 2019 se zvedá cena doplatku za neodhlášený oběd (druhý a další den nepřítomnosti ve škole) z důvodů zvyšujících se cen režií a provozních nákladů. Z původních 29 Kč na 36 Kč.

Cena stravného zůstává nadále stejná.

Proto doporučujeme si odhlášky důsledně hlídat nebo odhlašovat přes www.strava.cz.

Marko Chadzipanajotidis

vedoucí školní jídelny

 

ceny obědů od ledna 2019

 

ZŠ Pokorného

30.5. čtvrtek                            07,00 – 15,30 hod

31.5. pátek                               07,00 – 14,00 hod

      

      

 

PŘESTÁVKA OD 11,30 DO 12,30

                                      

Ostatní dny ve školním roce prodej od 7.00 – 8.00 hod.

 

cena stravenek:

7- 10 let                24,- á 20 dnů            480,-Kč

11 – 14 let            26,-   á 20 dnů           520,-Kč

15 a více let          28,-   á 20 dnů          560,-Kč

Zaměstnanci         25,-  á 20 dnů           500,-Kč

Cizí                        64,-   á 20 dnů          1280,-Kč

Důchodci ZŠ          38,-   á 20 dnů          760,-Kč

 

Prosím, aby jste si přinesli drobné

Stravné je kategorizováno podle vyhlášky 107 ze dne 25.2.2005 o školním

stravování.

 

 

                                                 Marko Chadzipanajotidis

                                                 vedoucí ŠJ