Dne 12.12.2019 se výběr dívek z 8. a 9. tříd zúčastnil porubského finále ve florbalu. Dívky reprezentovaly školu ve složení Michaela Stachelová, Nikola Chytrošová, Michaela Oršulíková, Agáta Mráčková, Monika Vrbková, Zuzana Konderlová, Zuzana Čajkovská a umístily se na 3. místě. Děvčatům blahopřejeme ke sportovnímu úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

P. Melichaříková