Dne 5. 11. se na Základní škole Březinová v Ostravě konala matematická soutěž Král zlomků. Do ostravského kola poustoupili čtyři vítězové školního kola. Díky pilné přípravě a dobře zvolené strategii se podařilo našim žákům sedmých ročníků vybojovat získat titul Krále zlomků. Všem přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Michaela Rýparová