Dne 31. 10. 2019 třída 9. B navštívila v rámci hodiny informatiky IT4Inovation – Superpočítačové centrum v Ostravě. Žáci a žákyně měli možnost se seznámit s historií superpočítačového centra, postupným uváděním superpočítačů Anselm, Salomon a Barbora do provozu. S odborníkem měli možnost prodiskutovat složení takovéhoto superpočítače i prohlédnou si infrastrukturu, která je pro chod centra nezbytně důležitá.

Rovněž jim zde byly nastíněny projekty a to k jakým výpočtům a simulacím v oblasti vědy a výzkumu mohou superpočítače sloužit.