Přesně před rokem se naše škola zapojila do programu „Lidé ze Steelu pomáhají“. Byl vypracován projekt s názvem „Podpora manuální zručnosti, řemeslných dovedností a technického vzdělávání žáků ZŠ“, který ve velké konkurenci obstál a správní rada Nadačního fondu Vítkovice Steel ho finančně podpořila částkou 40 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že na trhu práce stoupá poptávka po zručných pracovnících a šikovných řemeslnících, byla cílem našeho projektu podpora manuální zručnosti, tvořivosti a řemeslných dovedností u žáků 2. stupně základní školy. Zastaralá učebna dílen naší školy byla díky finanční podpoře v letošním roce vybavena dvěma novými pracovními dílenskými stoly, které byly doplněny nástrojovým vozíkem obsahujícím základní sady nářadí (např. kladívko, pilník, rašple, pilka na železo, pilka na dřevo, skládací metr, kleště, šroubováky). Žáci se nyní seznamují se základními pracovními nástroji, učí se je správně používat, porozumět jednotlivým materiálům, a tak zvyšují své pracovní schopnosti. Rovněž je naší snahou přivést vycházející žáky k učebním oborům a rukodělným aktivitám. Byli bychom rádi, kdyby s tímto novým vybavením žáci za pomoci svých učitelů dokázali zvládnout jednoduché opravy v budově školy a v jejím areálu. Realizace projektu probíhá v rámci běžného vyučování (předmět Člověk a svět práce) a rovněž v rámci konání školních akcí (Vánoční jarmark apod.). V rámci projektu plánujeme i exkurzi žáků 9. tříd do provozu společnosti Vítkovice Steel, kde by se seznámili s výrobou válcovaných produktů, provozem a s možnostmi budoucího pracovního uplatnění.

Mgr. Gabriela Karnetová

 

foto zde