I letos uspořádala naše škola oblíbenou celoměstskou anglicko-výtvarnou soutěž, ve které děti mají možnost ukázat svůj výtvarný talent a znalost anglického jazyka. Letos to byl již 8. ročník a soutěže se zúčastnilo téměř 50 soutěžících. Soutěžilo se ve třech kategoriích - podle věku účastníků. Úkolem bylo vytvořit ilustraci na základě anglicky psaného textu. Porota hodnotila jazykovou úroveň, výtvarné zpracování a originalitu.

Ve všech třech kategoriích byla opět vytvořena spousta zajímavých prací.  

Tvůrčí dopoledne bylo zakončeno vystavením ilustrací, jejich vyhodnocením a předáním  cen ve výstavní síni školy.

Na úspěšném průběhu mají zásluhu také žákyně 8.A, které byly průvodkyněmi akce a organizační tým pedagogů, který akci zajišťoval.

Děkujeme za účast, gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník.

PaedDr. Iva Obermanová

        

Foto prací a vítězných prací zde.