Naše škola je zapojena v letech 2019 - 2021 do projektu OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012468 (ŠABLONY II).

V rámci tohoto projektu mohou žáci navštěvovat kluby (čtenářský,badatelský, komunikace v cizím jazyce, deskové hry). Také se budeme individuálně věnovat žákům při doučování, učitelé společně připraví některé vyučovací hodiny, ve školní družině bude připravena pro žáky práce s ICT, projektové dny atd.

 

Plakát k projektu zde