Děkujeme dívkám ze 7.A za reprezentaci školy v soutěži Aleš Hrdlička Challenge 2019. Letošním tématem byly detektivní příběhy a záhady. Celé dopoledne bylo koncipováno jako workshopové se stanovišti, kde děti plnily úkoly v anglickém jazyce a měly si zábavnou formou zkusit "all the skills".

Foto zde