Dne 18. 2. navštívil třídy 7. A a 7. B Dr. Řepka, pracovník VŠB – TU, aby žákům vysvětlil „Proč někdy padáme ... aneb, co je třeba, aby mohl robot chodit“. Hodinová přednáška měla žákům spojit jejich fyzikální znalosti o těžišti a stabilitě nutnou pro chůzi člověka se způsobem, jak se pohybuje „dvojnohý“ robot. Žáci měli možnost vyzkoušet si hlasové ovládání čtyřnohého robota pejska ale i androidního robota na dálkové ovládání. Mnozí z nich by si teď určitě chtěli rádi vyzkoušet mechatroniku na „vlastní kůži“.

roboti