Školské poradenské pracoviště

 

 

informace zde

 

Mgr. Gabriela Karnetová - výchovný poradce

Konzultační hodiny:

Úterý: 10:00 - 10:45, 11:50 - 12:35

Pátek: 11:50 - 12:35

 

Mgr. Petra Melichaříková - metodik prevence sociálně-patologických jevů

Konzultační hodiny:

Úterý: 10:00 - 10:45

Středa: 8:55 - 9:40
Rady pro rodiče:

Číst dál: Výchovný poradce