Granty a dotace SMO

Rada města usnesením č. 00785/RM1822/13 ze dne 26. 2. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového příspěvku v celkové výši 250 tis. Kč na realizaci projektu „Péče o nadané žáky 2019“, který jsme v souladu s „Programem na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava pro rok 2019 a 1. čtvrtletní 2020“ předložili do výběrového řízení.

Tyto finanční prostředky využijeme zejména k financování aktivit určených nadaným žákům, vyhledávání nadaných žáků, k uspořádání čtyřdenního soustředění pro nadané žáky, ke vzdělávání pedagogických pracovníků, financování školní soutěže Galileova zahrada a zajištění doplňující literatury pro nadané a pedagogy.

 

Na základě výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti Školství na rok 2018 rada města rozhodla usnesením č. 08475/RM1418/118 dne 20.2.2018 o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 40 000 Kč. Tyto prostředky škola využije v rámci projektu na materiál a věcné ceny na Rej světýlek, Oxford Illustrator, Ostrava fandí kontinentům a Technikem v praxi. Část poskytnuté dotace bude použita na obnovu a výmalbu výstavní síně školy. Bude pořízem nový koberec, žaluzie a zajištěna nová výmalba. Realizace bude probíhat do 30. 11. 2018.