Školní projekty

TECHNIKEM V PRAXI – „KLADKA“

Dne 26. 3. 2018 proběhl během dopoledního vyučování v naší škole projektový den TECHNIKEM V PRAXI. Žáci si vyzkoušeli, jak vyrobit kladku, k čemu slouží, ale také jak využít znalosti o kladce i v různých profesích. Zjistili jsme, že pomocí kladky se zachraňují zvířata, lidé, je součástí různých sportovních náčiní, pomocí ní probíhá těžba nerostných surovin. Proto je také důležité mít dostatečnou slovní zásobu o strojích s kladkou v anglickém jazyce. Podívali jsme se na historii kladky, a ani jsme nezapomněli na bezpečnost při práci s kladkou. Dokázali jsme vyrobit i hračky pro děti – výtahy pro plyšáky.  

Celý den zaznamenali někteří žáci v reportáži doplněnou fotografiemi, ale také vznikla videoreportáž.  Přestože se žáci celý den učili, jejich práce je bavila, což dokazují přiložené fotografie.

Mgr. Michaela Rýparová

Poslední říjnový den prožili žáci 5.A stylově v Halloweenské atmosféře. Projektový den v anglickém a českém jazyce dětem přiblížil tradice spojené s oslavou Halloweenu, ale také se seznámili s nejznámějšími díly světového hororu.
Žáci se svými rodiči připravili pestré Halloweenské menu, které bylo nejen hodně strašidelné, ale také velmi chutné. Recepty na své neobvyklé dobrůtky žáci zpracují v hodině slohu při psaní popisu pracovního postupu. Kdybyste tedy dostali chuť na nějakou Halloweenskou lahůdku, přijďte si pro recept do 5.A.:-)

Foto zde

K tradicím naší školy patří každoroční výzdoba  ordinace dětského lékaře, nebo některého nemocničního oddělení,  výkresy našich žáků. Letos obrázky plné optimismu a fantazie  putovaly až do oblasti Těšínských Beskyd, aby udělaly radost pacientům Sanatoria v Jablunkově.

Kromě nemocných s problémy dýchacích cest z celého Moravskoslezského regionu tam pobývají také pacienti Léčebny dlouhodobě nemocných. Právě jim, většinou lidem pokročilejšího věku,  bude zpříjemňovat dlouhý pobyt mimo domov deset velkých barevných nástěnek s výtvarnými pracemi našich dětí.  Věříme, že je potěší a dodají jim novou chuť do života.

Foto zde

Třída 4.A i v letošním školním roce pokračuje v celoškolním projektu Veselé čekárny. Žáci třídy p. uč. Dostálové opět rozveselí svými obrázky čekárnu praktického lékaře Mudr. J. Henzla v Ostravě-Přívoze.
Obrázky zde.
Letošní výtvarný projekt MALÍ-VELCÍ, jehož se zúčastnili žáci 2.B,5.A a 9.A, proběhl 26.4.2014. Nejmenší vytvářeli výtvarná díla na téma "Rozkvetlá louka" a páťáci na téma "Křídla motýlí". Zkušení výtvarníci devátého ročníku oběma skupinám ochotně pomáhali a vzájemnou spoluprací vznikla krásná dílka.
Žáci malovali nejen tradičně temperovými barvami na papír, ale také akrylovými barvami na malířská plátna.
Nejzdařilejší práce projektu budou nabídnuty ke koupi na Aukci výtvarných prací, která se uskuteční 12.6.2014.

Foto zde